Monnikenwerk 2023

Vanaf woensdag 12 juli is er weer Monnikenwerk. Zes woensdagen werken kunstenaars in oude kerken op het Groninger en Friese land en zijn bezoekers welkom om kerk en kunst te ervaren. De kunstenaars werken overdag in stilte aan hun monnikenwerk. Omdat kunstenaars tijdens de zes weken steeds aan hun project verder werken krijgen bezoekers de kans met kunstenaars in gesprek te gaan over hun werk als het nog niet af is. Dit is voor de kunstenaars soms kwetsbaar maar voor bezoekers vaak erg boeiend. Zo ontstaan boeiende gesprekken die weer hun weerslag hebben op het werk.

Dit jaar zijn er veel kunstenaars bij die de kerk bijna als hun canvas gebruiken. Zo werkt Louwe Noordhoff in Eenrum aan een project waarbij óók zijn gereedschap belangrijk is en nodigt theatermaker Marijke Meems ons in Wirdum uit om de stilte in de kerk op een andere manier te ervaren. En Wout van Mullem laat ons in Leermens anders naar de kerk kijken. In de Bonifatiuskapel van Dokkum laat Lisette Durenkamp zich inspireren door de mystiek van Titus Brandsma. Zij gaat werken met zelfgemaakt papier, een wordingsproces van vernietiging en ontstaan. Josefien Alkema werkt in Wetsens aan een zichtbare verbinding tussen hemel en aarde. En in de kerk van Jouswier scrhijft dichter Dien L. de Boer over de wind.

De routes tussen de kerken zijn goed te fietsen. Bezoekers zijn altijd erg enthousiast over de combinatie van het weidse landschap en de verstilde kunst die in de kerken te zien is.

Monnikenwerk vindt dit jaar plaats in de kerken van Wirdum, Oosterwijtwerd, Leermens, Loppersum, Eenum, Den Andel, Eenrum, Westernieland en Saaxumhuizen en in Friesland in Dokkum, Aalsum, Jouswier, Wetsens en Oostrum. Bezoekers zijn welkom op woensdagen van 17.00 tot 20.00.

Meer informatie staat op www.monnikenwerk.nu

Jos Boven-Klungel

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland