Morgengebed en kloosterloopke, 5 juni a.s.

Afgelopen najaar togen wij naar Jorwerd om kennis te maken met het fenomeen Kleasterkuier. (Vertaald in goed Gronings: Kloosterloopke).

Daarop geïnspireerd willen we het morgengebed van 5 juni a.s. in dezelfde vorm gieten. Het ziet er als volgt uit:

We beginnen om half tien met het morgengebed zoals u die van de commissie kent. Daarna is er natuurlijk koffie.

Vervolgens is er voor de mensen die dat willen de mogelijkheid om mee te doen aan de (vrij korte) wandeling. We wandelen in een rustig tempo; het eerste deel lopen we in stilte, aan het begin van het tweede deel krijgt u een tekst waarop u door mag denken en in het laatste deel van de wandeling nodigen we u uit die gedachten te delen met één van de andere wandelaars.

We sluiten deze bijzondere vorm van morgengebed af met een gezamenlijke broodmaaltijd, waarbij meegebrachte broodjes gedeeld kunnen worden bij de koffie/soep die u aangeboden wordt.

We hopen op veel deelnemers!

Thea Steenwijk en Gerda Potze

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland