Musical Ruth 7 en 8 november!

Ruth poster
In tegenstelling van wat er op de flyer staat, zijn er geen kaarten verkrijgbaar bij de Read Shop

Nieuws van de Missionaire Werkgroep Loppersum

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets van de Missionaire Werkgroep hebt gelezen. Sinds het afgelopen najaar is er veel gebeurd. We zijn als Werkgroep van start gegaan om de musical RUTH in de steigers te zetten. Een flinke klus! En daarom hebben voor dit nieuwe seizoen dan ook geen andere activiteiten gepland.

Sinds november van het vorige jaar is een enthousiaste groep kinderen en volwassenen wekelijks bezig met de repetities voor de uitvoeringen van deze musical, die gepland staan voor vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2014 in het gebouw van de Waardevol Leven Gemeente. Badweg 20 in Loppersum.

(Noteer vast in uw agenda!!)

De beide groepen (koor- en spelersgroep) hebben op maandag 2 juni j.l. voor de eerste keer samen de hele musical doorgenomen. Spannend! Hoever zouden we al zijn?

De regisseur Harrie van de Klei en dirigent Ianthe Paternoster hebben al ideeën genoeg hoe het zal gaan worden. We zijn allemaal erg benieuwd, maar mooi wordt het!!

Na de vakantie zullen we weer de draad weer oppakken en dan steeds met elkaar als hele ‘cast’ repeteren.

Er zullen decors bedacht en gebouwd moeten worden, er zal aan kleding gewerkt moeten worden, noem maar op……Nog veel te doen dus. Maar zo leuk…..!!

U zult nog weer van ons horen maar zet de data vast in uw agenda.

(Kijk ook eens op www.lopsternijs.nl )

De leden van de Missionaire Werkgroep,

Marijke Maas (Herv.Gem. Maarland)
Mirjam Scheffers (Waardevol Leven)
Jelly Maneschijn ( idem)
Tiede de Vries (Geref. kerk. vrijg.)
Bas Schuringa (idem)
Simone Miske (Geref. kerk)
Regina Feitsma (idem)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland