MWL

MWL, wat is dat in hemelsnaam?
MWL is: Missionaire Werkgroep Loppersum.
O, Missionair? Zieltjes winnen? In Loppersum?

Nee, nee nee, zeker niet.

De Missionaire Werkgroep Loppersum is een werk­groep, vertegenwoordigd door de 4 geloofsge­meenschappen in Loppersum. Te weten: de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Waardevol Leven, de Vredekerk en de Hervormde kerk Maarland. Samen dragen we uit dat ondanks de verschillen, we veel overeenkomsten hebben en dat niet alleen voor mensen die onze kerken bezoeken, maar ook voor het hele dorp.

Activiteiten die we gezamenlijk presenteren, zijn o.a. Running Dinner, paasactiviteiten , 1 x per jaar een overleg met de voorgangers van de kerken, en eens in de 3, 4 jaar een musical. Het is belangrijk dat de vier kerken vertegenwoor­digd zijn in de MWL.

Met heel veel vreugde heb ik de afgelopen 5 jaar Maarland vertegenwoordigd in de MWL. Maar na 5 jaar ben ik toe aan veranderingen. Daar­om draag ik het stokje graag over.

Ik hoop dat Maarland vertegenwoordigd blijft in de MWL.

Marijke Maas

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland