Toekomstige evenementen

 1. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 2. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 3. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 4. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 5. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 6. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 7. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30
 8. Zoektocht in het Marcus evangelie

  23 januari 19:30
 9. Kerkenraad wijk Vredekerk

  23 januari 19:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  26 januari 09:30

MWL

MWL, wat is dat in hemelsnaam?
MWL is: Missionaire Werkgroep Loppersum.
O, Missionair? Zieltjes winnen? In Loppersum?

Nee, nee nee, zeker niet.

De Missionaire Werkgroep Loppersum is een werk­groep, vertegenwoordigd door de 4 geloofsge­meenschappen in Loppersum. Te weten: de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Waardevol Leven, de Vredekerk en de Hervormde kerk Maarland. Samen dragen we uit dat ondanks de verschillen, we veel overeenkomsten hebben en dat niet alleen voor mensen die onze kerken bezoeken, maar ook voor het hele dorp.

Activiteiten die we gezamenlijk presenteren, zijn o.a. Running Dinner, paasactiviteiten , 1 x per jaar een overleg met de voorgangers van de kerken, en eens in de 3, 4 jaar een musical. Het is belangrijk dat de vier kerken vertegenwoor­digd zijn in de MWL.

Met heel veel vreugde heb ik de afgelopen 5 jaar Maarland vertegenwoordigd in de MWL. Maar na 5 jaar ben ik toe aan veranderingen. Daar­om draag ik het stokje graag over.

Ik hoop dat Maarland vertegenwoordigd blijft in de MWL.

Marijke Maas

Bijbelvers van de dag

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.