’n Kloosterloopke (een kleasterkuier) in Jorwert

In Jorwert (juist, daar waar God verdween!) ligt Nijkleaster. Het is een pioniersplek, waar men zoekt naar nieuwe wegen voor bezinning, voor liturgie en gesprek, voor ontmoeting, wandeling en op adem komen. Sleutelwoorden zijn: stilte, bezinning en verbinding.

Omdat die woorden mij aanspreken, en omdat ik ouderling bezinning en groei ben, ben ik op onderzoek uitgegaan.

Samen met Justus Wouda toog ik naar Jorwert om het wekelijks weerkerende woensdagmorgenprogramma mee te maken.

Dat programma begint om half tien ’s morgens en omvat een morgengebed, een kleasterkuier (in goed Gronings n kloosterloopke) en tot besluit een gezamenlijke zelf meegebrachte lunch.

Het morgengebed is kort en sober, zoals het past in de kloostersfeer. De wandeling is met recht n loopke te noemen, geen kilometers maken maar onthaasten. Drie delen zijn aan de kleasterkuier te herkennen:

  • Het eerste deel wordt er gewandeld in stilte.
  • Bij het begin van het tweede deel wordt een zin of een woord uit het morgengebed meegegeven waar je je gedachten over kunt laten gaan.
  • Voor het derde deel word je uitgenodigd om die gedachten te delen met een medewandelaar.

Tot slot worden na terugkomst de meegebrachte boterhammen op grote schalen verzameld en genuttigd. Tijdens die lunch is er ruimte voor napraten over de ochtend, maar ook gewoon voor ontmoeten in het algemeen.

Het was een inspirerende morgen, die smaakte naar meer!

Nu ik heb voorgeproefd, wil ik graag vaker naar Jorwert gaan, vergezeld van medeLopsters en Maarlanders.

Data waarop dat kan: woensdag 7 oktober, woensdag 14 oktober en woensdag 28 oktober.

Wilt u/wil je mee of wil je meer informatie? Bel dan: 0596785036 of mail: gerda.potze@telfort.nl of spreek me gewoon eens aan als je me tegenkomt.

Meer informatie over Nijkleaster:

www.nijkleaster.nl

 

Gerda Potze, ouderling bezinning en groei

 

 

Lutheravond 25 oktober Vredekerk.

Op zondag 25 oktober begint om 19:00 uur in de Vredekerk de Lutheravond. Het is de zondag voor Hervormingsdag en de Lutherwerkgroep NoordoostGroningen organiseert dan deze avond om eens stil te staan dat het 498 jaar geleden is dat de reformatie begon.

De liederen die Luther geschreven heeft vormen de leidraad voor al deze avonden. Vandaar dat ze ook als motto “Zingen met Luther” meekrijgen.

Dit jaar zal het lied “Toen Jezus bij het water kwam” centraal staan. Dit lied is opgenomen in het Nieuwe Liedboek als lied 522. In het oude Liedboek voor de Kerken staat het ook, daar is het gezang 165.

Het lied gaat over de doop en we zullen stil staan bij de betekenis van de doop. Hoe Luther het zag, hoe dit lied het ter sprake brengt en wat de doop als sacrament ons te zeggen heeft. Dat zullen we doen door te zingen, te luisteren naar orgelmuziek over dit lied, te kijken naar een filmfragment en ook zullen we uitleg geven over Luther en de doop en dit lied. Iedereen is welkom. De toegang is gratis en aan het einde is er een collecte voor bestrijding van de onkosten.

 

Namens  de Lutherwerkgroep,

Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland