Nabespreken kerkdienst

Af en toe organiseer ik een nabespreking van een kerkdienst. De laatste keer is al weer een paar jaar geleden. Ik vind het belangrijk om te horen hoe een dienst bij de gemeente overkomt. Wat vindt de gemeente van de liederenkeuze? Hoe denkt de gemeente over het taalgebruik in gebeden en in uitleg? Is de uitleg begrijpelijk en prikkelend genoeg? Hoe kom je uit de dienst als kerkganger, heb je er iets van meegekregen; ben je geraakt of heeft het je juist niets gedaan? Dat wil ik graag horen.

Tegelijk kan zo’n nabespreking ook aanleiding zijn om over de uitleg door te praten. Dat gebeurt ook wel ongeorganiseerd tijdens de koffie en thee, maar ik vind het goed om dat ook soms georganiseerd te doen. Ook vragen die al langer spelen over de orde van dienst kunnen besproken worden.

Er is plaats voor twaalf mensen bij de nabespreking, die na de dienst van 8 oktober in Zeerijp plaatsvindt.

Voorafgaand aan de dienst kun je / kunt u zich opgeven.

ds Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland