Netwerk van contactpersonen in Loppersum

De zorgcoöperatie Loppersum en de kerken in Lop­persum hebben een netwerk van contactpersonen in Loppersum georganiseerd. Per straat zijn er 1 of meer  contactpersonen waarmee contact opgeno­men kan worden door mensen die vanwege de co­ronacrisis aan huis gebonden zijn. Dat contact kan zijn om het gevoel van eenzaamheid te verminde­ren of vanwege een bepaalde hulpvraag, waarbij  ze dan minder het gevoel hebben er alleen voor te staan. Een goed initiatief waarbij we elkaar samen helpen in deze tijd van crisis.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland