Nieuw collectedoel Wiemersheerd

Tijdens de weeksluiting in Wiemersheerd is de collecte bestemd voor een project of goed doel.

De afgelopen twee jaren is er gecollecteerd voor Mercy Ships, het hospitaalschip waar de allerarmsten medische hulp kunnen krijgen. Er is een mooi bedrag bijeen gebracht, u hoort het nog van ons. We willen de bewoners van Wiemersheerd dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage.  Nu is het tijd voor iets anders en in  januari 2014 gaan we dan ook van start met een nieuw project, of beter gezegd projecten.

We gaan het komende jaar twee stichtingen steunen die vanuit Loppersum opereren. Beide stichtingen hebben als doel om de leefomstandigheden van diverse bewoners in Afrika te verbeteren. Ze doen dit door het opzetten van kleinschalige projecten. De projecten, die hiervoor  zijn opgezet, hebben betrekking op educatie, gezondheidszorg, voedingsleer, enz. Om enkele voorbeelden te noemen, zo is er een tehuis voor weeskinderen opgezet en is men begonnen met het graven van een waterput en de aanschaf van een waterpomp, voor de watervoorziening in het tehuis. Ook worden er schooltjes gebouwd. In Kenia is het officieel verboden thuis te bevallen. Dit heeft er toe geleid dat de sterfte onder moeder en kind alleen maar is toegenomen. Jaarlijks overlijden er zo’n 200.000 zwangere vrouwen aan gebrekkige gezondheidszorg.

Men hoopt dan ook binnenkort te beginnen met de bouw van een kraamkliniek om zo de sterfte rondom zwangerschap en bevalling terug te dringen. Beide stichtingen onderhouden persoonlijke contacten met de instanties ter plekke  om zodoende goed zicht te hebben en te houden op hun projecten. We hopen dan ook, dat we het komend jaar weer op uw steun mogen rekenen, wat betreft deze twee projecten.

De gezamenlijke diaconie

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland