Nieuwe naam voor onze website

Onze website heeft een nieuwe naam gekregen. In navolging op de namen van onze wijkgemeenten (Vredekerk en Maarland), heet de site nu PKNVredekerkMaarland.nl. Daarnaast is de nieuwe site  beter beveiligd (HTTPS voor de ICT-ers onder ons). De oude site namen (PKNLoppersumMaarland.nl en GereformeerdeKerkLoppersum.nl) bestaan nog steeds, alleen zul je ze niet meer terugvinden op internet. Sterker nog, als je hierop zoekt, kom je automatisch op de nieuwe site terecht.

Ook de oude e-mail adressen gaan we langzamerhand vervangen. De e-mail adressen die eindigen op @pknloppersummaarland.nl en @gereformeerdekerkloppersum.nl komen t.z.t. te vervallen. De eerste die overgestapt zijn boekhouder@pknvredekerkmaarland.nl (boekhouder Bouke vd Ploeg van de Vredekerk) en afkondigingen@pknvredekerkmaarland.nl (Ina vd Ploeg, regelt de afkondigingen voor de Vredekerk). Ook hiervoor geldt: stuur je nog een e-mail naar het oude e-mail adres, dan wordt deze automatisch doorgestuurd naar het nieuwe e-mail adres. Op deze manier kunnen alle contacten op de hoogte worden gesteld van de nieuwe naamgeving.

Jan Hielema, webmaster

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland