Nieuwe Paaskaarsen

De Paaskaars is als symbool van Gods aanwezigheid niet meer weg te denken uit onze kerken. Ook zijn we gewend dat er op die Paaskaars diverse symbolen te zien zijn.

Evenals vorig jaar nam een groepje enthousiaste gemeenteleden de was ter hand om zelf nieuwe Paaskaarsen te creëren. Op een eerste bijeenkomst spraken we over de symbolen die we graag wilden gebruiken, op volgende avonden werd er ontworpen, geknipt, geplakt en samengesteld. We maakten drie identieke exemplaren; voor Leermens, voor Loppersum en voor Zeerijp.

Onze keuze viel op de volgende symbolen:

Als eerste natuurlijk het kruis, dat ons herinnert aan Jezus die door de dood heen ging en leeft. Een symbool dat ons eraan herinnert dat wij mogen geloven in nieuw leven, niet pas na de dood, maar juist (ook) nu.

De klimop, die om het kruis heen slingert, staat voor wederzijdse trouw (klimop hecht zich) en eeuwig leven (want klimop is altijd groen, ook als er verder niks groens te bekennen is).

De regenboog, die u ongetwijfeld kent van het verhaal over de zondvloed, staat voor Gods trouw aan de mens. Eenzijdige trouw, God is trouw aan mensen zonder dat wij daar iets tegenover hoeven te stellen.

En dan nog de duif, hèt symbool van vrede. Vrede die wij zo graag willen voor alle mensen op aarde. De duif heeft een groen takje in de snavel, ook bekend uit het zondvloedverhaal.

In de chaos is er weer een teken, een belofte van nieuw leven. Dat is voor ons als Paaskaarsversierders de essentie van Pasen.

Gea, Gerda, Gerry, Jos en Mattheus.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland