Nieuwe pagina op de site

Onder de rubriek Kerkdiensten vindt u vanaf nu de rubriek Diensten Vredekerk. Hier wordt per dienst vermeld, wie kostersdienst heeft, waar de collecten bestemd voor zijn, kind van de zondag, kindernevendienst, oppasdienst en autodienst.

Lijkt mij een mooi aanvulling voor de site,
Jan Hielema

 

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.