nieuws van de kerkenraad voor de gemeente

Verdeling taken wijkouderlingen:

  • Moderamen: Gerda Flikkema
  • Federatie wijkouderling: Jopie van der Wal
  • Voorzitter wijkouderling: Marian Hoogstra
  • Clustervergadering: Ina van der Ploeg
  • Federatieve wijk 7 : Miranda Broekhuizen

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland