Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  19 juli 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  19 juli 09:30
 3. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  26 juli 09:30
 4. Kerkdienst Vredekerk

  26 juli 09:30
 5. Kerkdienst Kerk Eenum

  26 juli 19:00
 6. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  2 augustus 09:30
 7. Kerkdienst Vredekerk

  2 augustus 09:30
 8. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  9 augustus 09:30
 9. Kerkdienst Jacobuskerk

  16 augustus 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  16 augustus 09:30

Nieuws van de liturgiewerkgroep

Zoals u / je in het vorige Kerkblad hebt kunnen lezen, is er sinds een tijdje een liturgiewerkgroep in wijk Maarland actief. Tijdens een kerkdienst in de Donatuskerk in Leermens is er ook iets te merken geweest van onze activiteit. We hebben tijdens deze dienst een orde 3 in de liturgie gebruikt.

Orde 3 hebben we samengesteld met behulp van het Dienstboek van de PKN en met behulp van het nieuwe Liedboek. We hebben er na de dienst al een aantal waardevolle reacties op gekregen, die we kunnen gebruiken in onze gedachtenvorming. In de 40dagentijd zullen we orde 3 niet gebruiken in de liturgie, omdat er dan vanuit het project van de Kindernevendienst al speciale drempelgebeden zijn. Maar na Pasen willen we graag verder oefenen met orde 3 en we vinden het fijn om dan ook weer reacties te horen.

Het feit dat we orde 3 zo noemen, betekent dat we (als liturgiewerkgroep) orde 1 en orde 2 graag zouden willen blijven gebruiken. Het besluit daarover ligt uiteindelijk bij de kerkenraad in samenspraak met de gemeente.

Een nieuwigheid uit orde 3 wil ik graag alvast toelichten. Daar is terecht een vraag over gekomen. De collecten worden in orde 3 gehouden voor de gebeden. Dit is een bewuste keuze: Zo is wat er wordt ingezameld maar vooral ook het doel waarvoor de inzameling is, ingebed in de gebeden. Het geeft de inzamelingen en de doelen waarvoor wordt ingezameld een wat nadrukkelijker plaats in de liturgie.

Wordt vervolgd!

Namens de liturgiewerkgroep,

Tjalling Huisman

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.