Nieuws van ons cluster HogelandOost

 

Pinksteren 2016 vieren we samen!!
Op Pinksterzondag 15 mei a.s. kunnen we elkaar vanuit alle dorpen in de omgeving ontmoeten en samen het feest van Pinksteren vieren.

Als locatie hebben we gekozen voor de Gereformeerde Kerk in ’t Zandt, voor dit gebeuren een centrale plek met voldoende faciliteiten.

Een eerste aanzet om elkaar als buurgemeenten te leren kennen: één gezamenlijke dienst waarin ook jongeren uit verschillende dorpen een muzikale bijdrage zullen leveren en na afloop is er koffie/fris met iets lekkers en speelgelegenheid voor de kinderen.

De dienst begint om 10.00 uur en we hopen dat we velen mogen begroeten.

In de eerstvolgende kerkbladen zullen nadere gegevens worden vermeld. Alvast VAN HARTE UITGENODIGD om deze bijzondere dienst mee te vieren!

Namens het cluster:
ds.Tjalling Huisman, Loppersum
Lina van Zanten, Holwierde, tel. 624923

P.s. Wie heeft nog een tafeltennistafel te leen voor deze ochtend? Graag even

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland