Nieuwsbrief classis

De meest recente nieuwsbrief van classispredikant Jan Hommes is te lang om in dit kerkblad af te drukken, maar u vindt de volledige tekst op de website classisgroningendrenthe.nl. Klik hier

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland