Nieuwsbrief classis

De meest recente nieuwsbrief van classispredikant Jan Hommes is te lang om in dit kerkblad af te drukken, maar u vindt de volledige tekst op de website classisgroningendrenthe.nl. Klik hier

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland