Nieuwsbrief Doe en Deeltuin 2016

Tuin ten behoeve van de Voedselbank in Winsum. Sinds maart 2015 hebben de gezamenlijke diaconieën het initiatief genomen om groenten te verbouwen op de volkstuin aan de Nieuwe tuinen.          Daarom willen we graag informatie geven over de resultaten en het reilen en zeilen van dit jaar.

Er is dit jaar voor €310, 65 ingekocht.

Wat heeft dit uiteindelijk heeft opgeleverd. Leest u maar de hier onderstaande kolom.

34,5 kg sperziebonen.                                                                                               30,5 kg rode bieten.
606 kroppen andijvie
101 kroppen ijsbergsla
132 courgettes
44 kroppen sla
175 preien
59 spitskolen.

Een behoorlijke score m.i.  Als men overal een prijskaartje aan hangt dan wordt dit bedrag naar schatting met de factor 3 a 4 vermenigvuldigd als je alles in de winkel zou moeten kopen.   Maar waar we het allemaal voor doen is uiteraard voor de behoeftige medemens. De Voedselbank in Winsum is heel blij met de aanvoer van onze producten, omdat de nood hoog is en de aanvoer beperkt. Reden te meer om door te gaan met dit initiatief.  Momenteel werken we met een team van vrijwilligers.

Helaas is deze groep te klein om op een acceptabele manier groenten te verbouwen. Daarom zoeken we mensen die mee willen werken aan dit project. Verder zoeken we naar wegen om het zware werk en het schoffelen uit te besteden (kosteloos). We streven ernaar om één keer per week een paar uur op de tuin te werken in groepsverband. We zijn een gezellige club en vele handen maken licht werk. Voel je ervoor om hieraan mee te doen. Schroom niet en meld je aan.

Piet Meerman meerman.piet@gmail.com  of bel 572257.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland