Nieuwsbrief Vredekerk

Voor iedereen die zich nog niet op de nieuwsbrief van de Vredekerk hebben geabonneerd: Is deze hier te lezen: nieuwsbrief

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland