nieuwsbrief vredekerk 5 juli 2020

Nieuwsbrief zomer editie 1

Deze maand geniet Marco van zijn welverdiende vakantie. Al het kerkenwerk staat op een laag pitje. Geen vergaderingen, geen activiteiten en ook geen nieuwsbrief? Nee, nu we nog steeds niet fysiek bij elkaar mogen komen, willen we jullie de nieuwsbrief niet onthouden. Deze maand zal ik de nieuwsbrieven verzorgen, maar dat kan ik niet alleen. Heb je informatie die je graag wilt delen met de gemeente? stuur dan een mail naar nieuwsbriefvredekerk@pknvredekerkmaarland.nl.

Jan Hielema

Beroepingscommissie wijk Maarland

Het is nu echt een feit: dommie Tjalling is naar Eindhoven vertrokken. Wijk Maarland moet op zoek naar een nieuwe dominee. De  beroepingscommissie is in oprichting. De beroepingscommissie bestaat voorlopig uit 9 leden. Met Maarten Burggraaf als voorzitter en Wippy Kempenanaar als secretaris. Jan Hielema zal wijk Vredekerk vertegenwoordigen.

Naar aanleiding van een brief van de kerkenraad  aan het Breed Moderamen van de Classis (een verzoek om te mogen beroepen), heeft het moderamen van wijk Maarland een gesprek gevoerd met classispredikant  ds. Jan Hommes. Deze heeft daarna in een brief laten weten dat er geen bezwaar is om een eigen predikant(e) te beroepen,  mits er aan de financiële eisen voldoen.

Wat betreft die eisen is wijk Maarland op de hoogte gebracht aan welke eisen er voldaan moet worden. Het CvK is daar mee bezig en zal binnenkort de financiële stukken aan de kerkenraad presenteren. Daarna kan de ‘solvabiliteitsverklaring’ aangevraagd worden. (er moet aangetoond worden, dat er een full time predikant(e) voor minimaal 6 jaar gefinancierd kan worden). Zodra die verklaring is ontvangen kan daadwerkelijk de beroepingsprocedure starten. De profielschetsen van wijk Maarland en van de te beroepen predikant(e) zijn inmiddels gereed en komen binnenkort op de website.

Wordt vervolgd.

Kerkdienst Vredekerk zondag 5 juli 2020.

De kerkdienst in de Vredekerk begint zondag 5 juli om 9:30 uur. De voorganger is Egbert Smit uit Westeremden. Organist is Bouke van der Ploeg. De kerkenraad heeft besloten de diensten in juli en augustus nog niet voor kerkgangers open te stellen en openstelling in september voor te bereiden. De dienst is daarom te volgen op Kerkomroep via de pagina van de Vredekerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 en via YouTube. Klik hier voor de uitzending:  


Liturgie_vredekerk_5_7_20

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland