Nieuwsbrief Vredekerk 7 juni 2020

In deze nieuwsbrief:

Kerkdienst zondag 7 juni in de Vredekerk.
Collecte zondag 7 juni
Kerkdienst 14 juni in de Vredekerk.
Terugblik op de afgelopen kerkdienst van zondag 31 mei
Kerk in Coronatijd
Liturgie zondag 7 juni 2020 Vredekerk


Kerkdienst zondag 7 juni in de Vredekerk.

Op zondag 7 juni begint de kerkdienst om 9:30. De voorganger is ds. Marco Roepers en Bouke van der Ploeg is organist. Ina van der Ploeg en Jacob Haak zullen de zang verzorgen. Vanwege de Coronacrisis kunnen we nog geen kerkgangers ontvangen in de Vredekerk. De dienst wordt uitgezonden via YouTube:

Ook wordt de dienst met alleen geluid uitgezonden via Kerkomroep. De pagina van de Vredekerk. Klik: hier
& juni is zondag Trinitatis, de zondag die de Drie-eenheid als thema heeft. Na Kerst en Pasen, waar de zoon centraal stond, en Pinksteren waar de Heilige Geest centraals stond worden de feesten afgesloten met aandacht voor de Triniteit. Misschien is dat wel een onderbelicht thema. We vinden het ook moeilijk. Toch zijn er best wel liederen in het liedboek die de Drie-eenheid bezingen. In deze dienst zullen we er verschillende zingen en dat kan ons helpen om erover na te denken. De liturgie vindt u onderaan deze nieuwsbrief


Collecte zondag 7 juni

De Collecte van zondag 7 juni is voor Edukans. Edukans werkt aan onderwijs in ontwikkelingslanden zodat de kinderen daar betere kansen krijgen voor hun toekomst.  U kunt u gift overmaken op NL 41 RABO 0143 495 879 o.v.v.  Edukans

Kerkdienst 14 juni in de Vredekerk.

Zondag 14 juni begint de kerkdienst om 9:30 uur. Voorganger is ds. Marco Roepers en organist is Gerard Kadijk. Het is zijn laatste dienst als organist van de Vredekerk en we zullen dan ook afscheid van hem nemen.


Terugblik op de afgelopen kerkdienst van zondag 31 mei

De clusterdienst van pinksterzondag 31 mei is hier te zien op YouTube

en hier te downloaden op Kerkomroep.nl.


Kerk in Coronatijd

Mijn indruk is dat het ons steeds moeilijker valt om de 1,5 meter afstand aan te houden. We voelen de drang om toch meer en meer elkaars nabijheid op te zoeken. Ik denk dat dat een natuurlijke drang is. Wij mensen zijn sociale wezens en hebben een sterke behoefte aan fysieke nabijheid en dat betekent niet eens dat we elkaar aan moeten raken. Naarmate de tijd vordert kost het meer moeite om ons daar aan te houden. Dus die moeite gaat alleen nog maar meer worden. Het verlangen naar het normale leven wordt steeds sterker. Al die coronamaatregelen voelen steeds meer als een zware last die we af willen werpen. Ik denk dat het verstandig is om die neiging bij ons te constateren en daar verstandig mee om te gaan.
Ook in de kerk is dat te merken. We beginnen weer te vergaderen en voelt zelfs als plezierig. Ik ontdek dat ik het had gemist. Ook het moderamen vergadert weer komende dinsdag en dan gaan we weer wat lijnen uitzetten. We gaan het onder meer hebben over het opnieuw beginnen met de diensten. In de vorige nieuwsbrief schreef ik de beperkingen die er zijn. Dat betekent dat we nog heel wat te bespreken hebben. Ook andere vergaderingen komen weer opgang. Zo is er al overleg geweest over de overstapdienst op 28 juni. Ook met de overstappers Lieke, Ruben en Gerard hebben we erover gesproken. En het is leuk om dat te doen.


Liturgie zondag 7 juni 2020 Vredekerk
liturgie 7 juni

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland