Nieuwsbrief Vredekerk Hemelvaart 21-5-2020

In deze Nieuwsbrief:

Kerkdienst Hemelvaart donderdag 21 mei 2020
Kerkdienst komende zondag 24 mei 2020
Terugblik op de afgelopen kerkdienst van 17 mei
Kerk in Coronatijd
Liturgie Hemelvaartsdag 21 mei 2020

Kerkdienst Hemelvaart donderdag 21 mei 2020

De gezamenlijke kerkdienst van Hemelvaart begint om 9:30 uur en wordt uitgezonden via YouTube

en op Kerkomroep (Klik hier voor de pagina van de Vredekerk op kerkomroep.nl).
Voorganger in deze dienst is ds. Tjalling Huisman en Wilko Middel is organist. De zang wordt verzorgd door Alida Boerema en Pieter Molenaar.  
Normaliter wordt de Hemelvaartdienst gehouden in de Kerk van Eenum. De faciliteiten voor een uitzending zijn echter beter in de Vredekerk waar ook een ingewerkt team (Dirk Dwarshuis, Marc Hielema en Dennis Voshart) is dat al de nodige problemen heeft overwonnen.
De liturgie van deze dienst vindt u onderaan deze Nieuwsbrief.

Kerkdienst komende zondag 24 mei 2020

De kerkdienst in de Vredekerk op 24 mei begint om 9:30 en wordt uitgezonden via YouTube 


en op www.kerkomroep.nl. Voorganger is  ds. Marco Roepers en Bouke van der Ploeg is organist. Verdere bijzonderheden over deze dienst komen in de Nieuwsbrief van vrijdag aanstaande.

Terugblik op de afgelopen kerkdienst van 17 mei

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Piet van der Let. De dienst was een bijzondere dienst omdat het samen met het een Tienerkerkdienst was. De voorbereiding was veel korter en beperkter dan een normale dienst met de Tienerdienst. Bovendien zorgen de auteursrechten en de wijze waarop deze op YouTube gehandhaafd wordt ervoor dat we geen gebruik kunnen maken video’s van anderen tijdens de uitzending. Toch hebben we door de liederenkeuze meer op jongeren te richten en ook gebruik te maken van een piano een andersoortige dienst gehouden. De uitzending verliep naar ons weten helemaal goed op zowel YouTube als Kerkomroep. De dienst kunt u door hier te klikken bekijken en constateren of wat hier beschreven is ook helemaal klopt.

Kerk in Coronatijd

Als we op 1 juni weer kerkdiensten met gemeenteleden gaan houden, dan zal het niet als vanouds zijn. Er is een maximum van 100 personen  en er moet een reserveringssysteem komen. Ook dat laatste is een verplichting van de overheid. Hoe een reserveringssysteem eruit gaat zien voor onze kerk is onduidelijk. We gaan als moderamen en kerkenraad daar eens goed over nadenken en proberen dit creatief op te lossen. Creativiteit is ook geboden als het gaat om het verbod op gemeentezang. Zingen een fundamenteel onderdeel van de kerkdienst. In psalm 107 berijmd staat niet voor niets “Houd dan de lofzang gaande”. We moeten dus een manier vinden om daar toch ruimte aan te kunnen geven. Er zijn een paar oplossingen mogelijk. Die zijn allemaal een soort van lapwerk. Maar beter dat dan niets. Bovendien is er ook een werkgroep ingesteld door de regering bestaande uit wetenschappers en maatschappelijke groepen waaronder de kerken die deze problematiek onderzoekt. Het is heel belangrijk, want ook koren en fanfares kunnen niet meer oefenen en optreden. Zo dreigt een groot stuk cultuur ten onder te gaan en dat gaat mij erg aan het hart. Maar laten we niet wanhopen en zoeken naar oplossingen al is het maar lapwerk. Creativiteit opent soms toch wegen. En creativiteit wordt gevoed door Gods Geest. Laten we daarom bidden en hopen dat God ons als gemeente een weg door deze tijd zal wijzen.

Liturgie Hemelvaartsdag 21 mei 2020
Liturgie Hemelvaartsdag 21 mei 2020

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland