Nieuwsbrief Vredekerk zondag 14 juni

Kerkdienst Vredekerk 14 juni

De kerkdienst in de Vredekerk op zondag 14 juni begint om 9:30 uur. ds. Marco Roepers is de voorganger, Gerard Kadijk is organist en Jack Hoogstra verzorgt de zang. De kerkdiensten zijn nog steeds niet opengesteld voor kerkgangers, maar de diensten worden op internet uitgezonden. Deze dienst is hier te zien en te horen op YouTube en is ook te beluisteren via onze pagina op www.kerkomroep.nl.

De Youtube uitzending kan ook bekeken worden door te klikken op de video hieronder.
Dit is de laatste dienst met Gerard Kadijk als een van de vaste organisten van de Vredekerk. Hij verhuist namelijk naar Joure. In deze dienst nemen we afscheid van hem.
Het doel van de collecte is de kerk. U kunt uw gift overmaken op NL 50 RABO 0337202680 tnv gereformeerde kerk.

De liturgie vindt u onderaan deze Nieuwsbrief.

Kerkdienst zondag 21 juni 2020

De gezamenlijke dienst is op 21 juni in de Petrus en Pauluskerk en begint om 9:30 uur. Voorganger is dan Tjalling Huisman. Het is zijn afscheidsdienst van Maarland. . Ook deze dienst zal worden uitgezonden op YouTube en www.kerkomroep.nl

Oud papier op zaterdag 13 juni

Op zaterdag 13 juni wordt het oud papier weer opgehaald.  Vanaf 8:30 komt de vrachtwagen weer langs.

Terugblik kerkdienst 7 juni

De bloemen in de dienst gingen naar de familie Wiersema. De dienst is nog steeds te bekijken via YouTube (zie ook video hieronder) en te downloaden via kerkomroep

 

Kerk in Coronatijd

Het oude leven begint steeds meer terug te keren. Ik kan dat merken aan het aantal vergaderingen.  Komende woensdag  17 juni vergadert de Kerkenraad voor het eerst weer. Onder meer het gebruiksplan voor de Vredekerk staat op de agenda.
Het doet mij goed dat het oude leven weer terugkeert. Dat je de mensen weer ziet en spreekt. Dat je weer overlegt. Het was voor de Coronacrisis zo vanzelfsprekend en nu merk ik dat het belangrijk voor mij is om onder mensen te zijn. Mensen zijn sociale wezens. Zo zijn wij gebouwd en zo heeft God ons gewild, daar ben ik van overtuigd. Ik hoop van harte dat het in de komende tijd ook mogelijk zal zijn om nog meer regels te laten varen. Dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om ook gewoon weer naar Wiemersheerd toe te gaan. De mensen daar moeten nog veel missen.

Liturgie zondag 14 juni.

liturgie 14 juni

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland