Nieuwsbrief Vredekerk zondag 24-5-2020

In deze Nieuwsbrief:

Kerkdienst pinksterzondag 31 mei 2020
Kerkdienst op zondag 7 juni in de Vredekerk.
Terugblik op de afgelopen kerkdienst van zondag 28 mei
Kerk in Coronatijd
Liturgie Pinksterzondag 31 mei 2020 Andreaskerk Spijk

Kerkdienst pinksterzondag 31 mei 2020

De pinksterdienst op zondag 24 mei 2020 is een clusterdienst die wordt uitgezonden vanuit de Andreaskerk in Spijk. De dienst begint om 10:00 uur en wordt uitgezonden via het YouTubekanaal van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp.

De dienst wordt ook uitgezonden via de kerkomroep pagina van de Vredekerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 Doordat we dienst vanaf onze eigen pagina op kerkomroep uitzenden kan de dienst ook door de leden van onze gemeente met een kerkwebradio beluisterd worden.
Voorgangers is in deze dienst zijn ds. Tjalling Huisman en Jeltsje Elzinga. Organist is Koos Cijsouw. Medewerking wordt verleend door het clustercombo bestaande uit Willem Jan Stuut, Richard Wildeman en Anna Windt. De zang wordt verzorgd door Beppie Munting en Fenko Zijlstra. Jake Schimmel en Johannes Doorn vormen het technisch team.
Het thema van deze dienst is Levensadem.
Wilt u graag dat tijdens de Pinksterdienst voor een bepaald persoon, of voor bijvoorbeeld persoonlijke zaken, wordt gebeden Dan kunt u deze gebedsintenties / voorbeden aan doorgeven. Dit kunt u doen via telefoon of email bij Jeltsje Elzinga (tel: 0625013645, email: j.bakker61@hetnet.nl). Het is ook mogelijk om tijdens de live-dienst op Youtube uw gebedsintenties via de chat door te geven. Dit kan tot na de preek.
De liturgie van de pinksterdienst vindt u aan onderaan deze nieuwsbrief

Kerkdienst op zondag 7 juni in de Vredekerk.

Op zondag 7 juni begint de kerkdienst om 9:30. De voorganger is ds. marco Roepers en Bouke van der Ploeg is organist. Het is dan zondag Trinitatis. Trinitatis komt van triniteit dat wil zeggen de Drie-eenheid.

Terugblik op de afgelopen kerkdienst van zondag 28 mei

De dienst van zondag 24 mei is hier te zien op YouTube:

en hier te downloaden op Kerkomroep.nl. De bloemen gingen als groet van de gemeente naar familie Boersma.

Kerk in Coronatijd

Het moderamen gaat weer vergaderen op 9 juni. We gaan dan bespreken hoe we als gemeente weer bij elkaar kunnen komen op zondag 5 juli. De overheid dat wel aan een voorwaarden verbonden:

  • Maximaal 100 personen.
  • Anderhalve meter afstand tussen kerkgangers van verschillende huishoudens
  • Reserveren verplicht
  • Een plan van aanpak.
  • Gemeentezang is niet toegestaan

Om het laatste te beginnen. Gemeentezang is niet toegestaan omdat vermoed wordt dat het er dan extra virussen verspreid worden. Het probleem is echter dat zingen een fundamenteel deel van onze viering is. Persoonlijk ben ik op zoek naar oplossingen.
Het reserveringssysteem is naar mijn idee bedacht om bij een contactonderzoek snel te kunnen achterhalen wie er allemaal in de kerk is geweest bij een besmetting. Dat is echter gemakkelijker dan gedaan. Vanuit de dienstenorganisatie van de kerk kwam de suggestie om dat te doen met een internetservice. Daar heb ik echter problemen mee omdat een belangrijk deel van onze kerkgangers niets met internet heeft. Een vrijwilliger zoeken die dan 100 telefoontjes krijgt, lijkt mij ook niet de aangewezen weg. We denken na over een ander systeem. Wat we wel van plan zijn om met de uitzendingen van de kerkdienst via YouTube (en natuurlijk ook Kerkomroep, maar die waren er al voor de Coronacrisis) door te gaan.
 

Liturgie Pinksterzondag 31 mei 2020 Andreaskerk Spijk
liturgie 31 mei 2020

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland