Nieuwsbrief Vredekerk zondag 28 juni 2020

Overstapdienst zondag 28 juni Vredekerk Loppersum

Komende zondag begint de kerkdienst om 9:30 uur. Deze kerkdienst waarin Lieke Hake, Gerard Beukema en Ruben van der Veen overstappen van de kindernevendienst naar de Tienerdienst wordt geleid door ds. Marco Roepers. De muzikale begeleiding word verzorgd door Joke (piano en zang) en Evert Scholten (gitaar). Er is geen organist aanwezig. Ouderling van dienst is Melson Zwerver. De collecte is voor de jeugd. U kunt uw gift overmaken op  NL76 RABO 0348304153. t.n.v. geref kerk jeugd

Ruben, Gerard en Lieke zitten in groep 8 van de basisschool en de na de zomervakantie gaan ze naar het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd stappen ze over van kindernevendienst naar Tienerdienst en gaan ze ook van de kindercatechese naar de catechisatiegroep voor het Voortgezet onderwijs. Een hele overgang die ook samen valt met overgang van kind naar tiener, naar meer zelfstandigheid. In deze dienst staan we daarbij stil. Ook de ouders werken mee aan deze dienst en geven de kinderen een brief en een wens mee voor hun verdere leven. De hele dienst staat in het teken van deze overgang en ook de muziek is meer op hen gericht. Vandaar dat we heel blij zijn dat Joke en Evert Scholten mee willen werken aan deze dienst.

Ook deze dienst is niet toegankelijk voor kerkgangers helaas, maar wordt live uitgezonden via YouTube

en op Kerkomroep (klik hier voor de pagina van de Vredekerk op Kerkomroep). De liturgie van de dienst vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Kerkdienst 5 juli 2020 Vredekerk Loppersum.

De kerkdienst van 5 juli 2020 in de Vredekerk begint om 9:30 uur. ds. Marco Roepers is de voorganger en Bouke van der Ploeg bespeelt het orgel. Vanwege de Coronacrisis worden nog steeds geen kerkgangers toegelaten in de Vredekerk en wordt de dienst uitgezonden op YouTube en Kerkomroep.

Terugblik kerkdienst 21 juni 2020

Afgelopen zondag heeft ds. Talling Huisman afscheid genomen van de Maarland en de Vredekerk. Ook voor onze gemeente heeft immers veel gedaan de afgelopen 12 jaar. Het was een goede dienst en warme dienst ondanks de Coronabeperkingen. Die dienst is hier te bekijken op YouTube en hier te downloaden van Kerkomroep.
De bloemen in de dienst gingen uiteraard naar ds. Tjalling Huisman en zijn vrouw Margreet Geerdes.

Kerk  in Coronatijd.

  • Gisteren woensdag 24 juni kondigden premier Rutte en  minister De Jonge nieuwe versoepelingen van de Coronamaatregelen afgekondigd voor de periode vanaf 1 juni. Die versoepelingen gingen verder dan ik en vermoedelijk veel meer mensen hadden verwacht. Een voorbeeld daarvan is dat er  niet meer gereserveerd hoeft te worden. Dat had ik graag eerder geweten want dat had dat meegenomen kunnen worden met kerkenraadsbesluit om de diensten niet per 5 juli te openen. Nu dat kerkenraadsbesluit is genomen gaan we het niet meer herzien en gaan we gewoon door op de ingeslagen weg. De bedoeling is dat de kerkdiensten in september weer open gaan. Het kerkenraadsbesluit kunt u hier nog een keer lezen.
  • Een ander belangrijk kerkenraadsbesluit is dat de bevestigingsdienst voor ambtsdragers op 27 september wordt gehouden. Dirk Boersma (ouderling) en Jan Hielema (diaken) zijn aftredend. Het is in deze tijd belangrijk dat mensen zich geroepen weten om verantwoordelijkheid te nemen voor de kerk. Bezwaren om nee te zeggen kunnen gemakkelijk worden gevonden, maar er zijn ook genoeg redenen om eens ja te zeggen. Als wij het evangelie, de boodschap van Jezus, werkelijk zijn toegedaan, dan horen wij toch de roepstem van Jezus in het verzoek om ouderling of diaken te worden?
  • Platform Kerk en Aardbeving heeft een brief geschreven over de Groningenzondag en de huidige situatie. Die kunt u hier lezen op de site van Kerk en Aardbeving.

De Vredekerk wordt de komende week ook gebruikt voor de musicals van Roemte en de Beatrixschool.

Liturgie zondag 28 juni 2020 Vredekerk

liturgie

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland