Noodfonds Energie

Zoals u misschien weet konden mensen met een laag inkomen in 2023 in aanmerking komen voor een energietoeslag. Deze toeslag kon bij de gemeente, voor ons meestal Eemsdelta, worden aangevraagd of werd spontaan uitbetaald als de inkomenssituatie bij de gemeente bekend was. Ook was er in 2023 een prijsplafond, gebaseerd op een bepaald verbruik.
Deze energietoeslag en het prijsplafond verdwijnen in 2024.
Maar ook volgend jaar komen Nederlanders met een hoge energierekening en een laag inkomen in aanmerking voor steun vanuit het Noodfonds Energie.
Positief is dat de regels worden versoepeld, waardoor hoogstwaarschijnlijk meer huishoudens in aanmerking komen.
In dit artikel wordt een aantal belangrijke vragen rondom het Noodfonds Energie in 2024 beantwoord.

Kom ik in aanmerking?

De spelregels rondom de uitkering van het Noodfonds Energie worden aangepast. Zo zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen soepeler dan in 2023.
Dit zijn de nieuwe voorwaarden voor komend jaar:
Het bruto-inkomen is maximaal 200 procent van sociaal minimum, inclusief 8 procent vakantiegeld Toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en kind gebonden budget worden niet meegerekend tot het inkomen. U hebt een zelfstandig energiecontract voor gas, stadswarmte en/of elektriciteit. De inkomensgrens incl. vakantiegeld is € 2.980 als u alleen woont en € 4.180 als u samenwoont. Mensen die in 2024 minder dan 130 procent van het sociaal minimum verdienen kunnen steun aanvragen als zij 8 procent van hun inkomen (of meer) kwijt zijn aan energie. Voor mensen met een inkomen van 130 tot 200 procent van het sociaal minimum is dit 10 procent.

Hoe hoog is de uitkering?

Het Noodfonds vergoedt alleen de maandelijkse energiekosten die uitstijgen boven 8 tot 10 procent van het (gezamenlijke) bruto-inkomen. De compensatie is voor maximaal zes maanden.
Voorbeeld: jullie gezamenlijke bruto inkomen bedraagt 2.450 euro per maand (incl. vakantiegeld). Jullie maandelijkse energiekosten bedragen 235 euro per maand. 8 procent van het bruto inkomen komt neer op 196 euro per maand. Alle energiekosten boven dit bedrag worden zes maanden vergoed door het Noodfonds. Dit komt neer op 39 euro per maand voor zes maanden (234 euro totaal). In het bovenstaande voorbeeld zijn aannames gemaakt. Voor de exacte voorwaarden kijk je in januari 2024 op Noodfondsenergie.nl. In 2023 werd bijna 44 miljoen euro uitgekeerd aan circa 50.000 huishoudens. Dat komt neer op een gemiddelde uitkering van 87,40 euro uit het Noodfonds.

In 2024 is er 60 miljoen euro beschikbaar gesteld in het fonds. Ook energieleveranciers, zoals Essent, Eneco, Vattenfall, Budget Energie en Greenchoice dragen hier aan bij.

Hoe kan ik aanvragen?

De start van de aanvraag van hulp vanuit het Noodfonds voor 2024 is naar verwachting mogelijk vanaf 1 januari 2024. Deze aanvraag moet zoals het nu lijkt uiterlijk eind maart 2024 binnen zijn. Geïnteresseerden voor de regeling kunnen zich al wel aanmelden, zodat zij bericht krijgen zodra de aanvraag voor het Noodfonds mogelijk is.
Denkt u: ik ga dat niet aanvragen of ik hoef dit niet?
Vraag het dan toch aan en laat het geld dat u dan krijgt doorstromen naar iemand anders of een goed doel (er zijn er vele). Zo kun je via de energiestroom een stroom van energie krijgen door te delen wat je niet denkt nodig te hebben. Ik hoop dat er vele Fivelstromen op deze manier bij elkaar zullen komen en daar weer mooie Fivelstromen uit voort zullen komen.

Wietse Bouwman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland