Noodhulp in Marokko en Libië

Op zondag 1 oktober is de 1ste collecte bestemd voor de Kerk, de 2de collecte is bestemd voor de diaconie met als doel ‘Kerk en Israël’.
Op zondag 8 oktober worden er weer producten ingezameld voor de voedselbank.
 Er is speciaal behoefte aan schoonmaakmiddelen (zeep en andy e.d.)
Tevens wordt er deze zondag 8 oktober gecollecteerd voor de Noodhulp in Marokko en Syrië

De nood is groot.

Noodhulp in Marokko en Libië

Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië. In Marokko werken we samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakech. Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak. In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers nodig.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland