Noodkreet Kerk in Actie

Actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten: 17 t/m 25 september.

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.

De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Kerk in Actie luidt de noodklok en organiseert een Actieweek van 17 t/m 25 september. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat kerken in het Midden-Oosten het vol kunnen houden.

Samen zijn we de kerk in actie. Daarom doet ook onze gemeente mee aan de Actieweek. Wij collecteren op zondag 18 en zondag 25 september voor partnerkerken in het Midden-Oosten.

Voor meer nieuws kijk op de site van Kerk in Actie
of lees de brochure hieronder:

Downloaden (PDF, Onbekend)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland