Noodkreet!

NOODKREET
Kinderen verdrinken in de zee. Ouders lopen urenlang met hun gezin over de snelweg. Mannen smeken om brood achter een hek van prikkeldraad. Ze zijn op zoek naar een plek waar ze veilig zijn. Op weg naar een betere toekomst voor hen en hun kinderen.
De grens is bereikt. Al lang.

Kerk in Actie ondersteunt al jaren gastvrije kerken en organisaties, die zich overal langs de vluchtroute en in conflictgebieden inzetten voor gevluchte, dakloze en ontheemde mensen. Samen vormen zij een krachtig netwerk van mensen die geloven in delen. In kampen in Jordanië delen kerken bijvoorbeeld voedsel en tenten uit. In Syrië zorgen ze ervoor dat ontheemde kinderen toch naar school kunnen. In Griekenland zorgen kerken voor voedsel, drinkwater, tenten en sanitaire voorzieningen. En ook in Nederland bieden kerken praktische hulp.

Wij vragen u om hen te steunen, dankzij uw gift kunnen kerken vluchtelingen helpen met bijvoorbeeld voedsel, drinkwater, onderdak en babyspullen. Geloven in delen, het is juist nu nodig!

Wij collecteren hiervoor op zondag 4 oktober.
Mocht u dan niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u uw bijdrage storten op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Vluchtelingen.

Zie ook de site van Kerk in Actie: Noodhulp

De diaconieën wijk Maarland en wijk Loppersum.

Gebed

Rechtvaardige God, volken zijn op drift.
Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen.
Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en machteloos.
Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.
Maar we voelen de pijn en angst.
We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.
Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken.
Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.
Amen

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland