NPVZorg.nl

Hoe denkt u over orgaandonatie? Een belangrijke vraag. De NPV – Zorg voor het leven kan u ondersteunen bij het nadenken over dit onderwerp. Er is een digitale keuzehulp ‘Orgaandonatie’, waarin zowel informatie te vinden is over hoe orgaandonatie precies werkt als over de Bijbelse visie op ons mens-zijn en wat dit voor consequenties kan hebben voor het denken over orgaandonatie. Daarnaast is er een uitgebreid document beschikbaar over de medisch-ethische aspecten, dat u kunt downloaden via www.npvzorg.nl/orgaandonatiedocument/. Het artikel bevat een deel van de informatie in de keuzehulp. De NPV-Advieslijn (tel. 0318 54 78 88, npvzorg.nl/advieslijn) is bereikbaar voor persoonlijke vragen over orgaandonatie en uw situatie, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Meer nieuws hierover op npvzorg.nl

NPV-Zorg voor het leven

Het leven is een gave van de Schepper zelf.
Dat leven is kostbaar en verdient bescherming; van het prille begin tot aan het einde.
De NPV komt op voor het mensenleven.
Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland