Oktober 2013

In het weekend van 17 t/m 20 oktober heeft de uitwisseling met onze partnergemeente Ruhland plaatsgevonden waaraan ik deelgenomen  heb. Het begon donderdag om 8.00 uur ‘s ochtends toen we vertrokken met 7 personen richting de Lausitz zoals de streek waarin Ruhland ligt heet. We kwamen daar aan om 16:30 uur waar we met “Kaffee mit Kuchen” (koffie met taart/koek) welkom werden geheten. Vrijdag hebben we het nieuwe Lausitzer Seenland (merenland) bekeken. Dat is “nieuw” omdat de voormalige uitgestrekte bruinkoolgroeven tot prachtige met bossen omzoomde meren worden ontwikkeld. Deze worden onderling verbonden met kanalen voor de het watertoerisme. Een project dat het nodige kost maar de streek ook hoop geeft voor de toekomst.

sq1RXktXEMPAMpd8ceiFGHAVrijdag ben ik zelf met mijn gastgezin, dat van dominee Schiele, naar Dresden afgereisd, een prachtige stad met veel historie waar de afgelopen 20 jaar erg veel is gerestaureerd en vernieuwd.

‘s Avonds hebben we een gezellige avond gehad, waar we het nodige hebben gezongen en veel met elkaar gesproken hebben. Onder meer hoorde ik daar van een interessant project om het Zollhaus (tolhuis, douanehuis) om te bouwen tot een restaurant of café verbonden met das Blaues Kreuz, een christelijke variant van de Anonieme Alcoholisten, waar vanzelfsprekend geen alcohol geschonken wordt en dat gedreven moet worden door een soort gemeenschap die een alcoholvrij leven opbouwt. Zo kan er een nieuwe start gemaakt worden en kunnen mensen zien dat de alcoholgebruik de waarde van het leven niet verhoogt, integendeel zelfs.

s8huYoZQpyfyN6opZ0YQusQZondag was er de kerkdienst met doop en avondmaal, waar ik namens onze gemeente een kleine begroeting heb uitgesproken, een schriftlezing in het Nederlands heb gedaan en mee heb gedaan aan de voorbeden..

Daarna het afscheid en reisden we om 13.00 uur weer af richting Groningen waar we van vanwege de nodige files om 22:00 uur weer aankwamen. Een zeer geslaagd weekend.

Hier in Loppersum is de afgelopen week mevrouw Zaagman, Middenstraat 26, overleden. Omdat ik in Ruhand was kon ik deze begrafenis niet leiden en heeft ds. Tjalling Huisman waargenomen. Ik wil hem langs deze weg hem hiervoor hartelijk danken en ook voor de manier waarop hij dat heeft gedaan.

s9unGHdvgWPLOceE2T1qBugZondagavond 27 oktober begint om 19:00 uur in de Gereformeerde Kerk, Gast 58a te Zuidhorn de Lutheravond. De avond draait om Gezang 48: “O onze Vader, trouwe Heer”, een bewerking van Luther van het Onze Vader. Deze avond duurt een klein uurtje. Ik ben heel nauw betrokken bij de organisatie van deze avond en zal ook verschillende bijdragen leveren. Ook werken mee Wilma Aardse uit Zeerijp, Eddy Mul, cantor uit Roodeschool, ds. Jörg Buller uit Zuidhorn en Jeljer Vlieg, organist uit Groningen. Iedereen is van harte welkom en dat geldt zeker ook voor mensen uit Loppersum en Maarland.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland