Onder de appelboom

Hoewel ik elk seizoen weet te waarderen, springt voor mij de zomer eruit. Voor mij betekent dit jaargetijde: verwonderd zijn over de dieren op het veld, over de struiken die volop in het groen staan. Over het goudgele graan op de akkers en de blauwe luchten.

De zomer biedt gelegenheid er op uit te rekken en even afstand te nemen van alles wat gaande is. Maar de zomer is ook stil zitten onder een appelboom en gewoon maar wat om je heen kijken en luisteren naar de geluiden.

In de Bijbel is de zomer een tijd van oogsten. Van voorraden verzamelen. Van energie opladen. En van krachten opdoen voor de herfst en de winter. Wie voedsel in de zomer vergaart, is een verstandig mens, staat in de Spreuken, maar wie in de oogstperiode luiert, is een dwaas (Spreuken 10:5).

In de Bijbel wordt de zomer ook gezien als een voorschot op het Koninkrijk van God. Jezus wijst zijn omstanders in dat verband op bomen: “Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het Koninkrijk van God nabij is” (Lucas 21: 29 – 30).

Het verhaal gaat dat Martin Luther, de reformator, ooit gezegd zou hebben: “Als morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom planten”. Met andere woorden: ook al verwacht je het Koninkrijk der Hemelen, leven doe je hier en nu. Dat is leven in de zomer van het heden maar met de belofte van de Grote Zomer in de toekomst.

Graag wens ik u allen een mooie en vreugdevolle zomertijd toe.

Pier Prins

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland