Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 4. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 8. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30

Onder de toren 10

Tijdens de avondmaalsviering gebruik ik vaak een tafelgebed met de volgende woorden:

Zo veel is ons ontschoten of ontnomen
verdampt en spoorloos zoekgeraakt
in het zwaar geweld der tijden.

Ik moet dan altijd denken aan zo vele mensen die niet in de kring staan. Mensen die het niet meer kunnen opbrengen, mensen die het niet meer kunnen geloven. Al die mensen die niet meer komen in een dienst, misschien zomaar of omdat er een conflict is geweest. Omdat ze teleurgesteld zijn in de gemeente of omdat ze zich niet meer thuis voelen. Ik beeld mij dan in, dat ook zij in de kring staan. Ze horen erbij, ook al zijn ze er niet.

De volgende zinnen die we in het tafelgebed bidden zijn:

Maar met uw Naam bent U nabij gebleven,
met al wat daarin veilig is gesteld,
eens en voorgoed, voor ieder van ons.

Dat ons, dat zijn ook zij die er niet bij zijn. In Gods gemeente valt niemand erbuiten. Ik hoop altijd dat we dat als gemeente van Christus ook laten zien. Dat we hen niet vergeten die we niet meer zien in de kring. Dat we laten merken dat we hen missen. In een club kun je iemand die niet komt, misschien uitschrijven als lid. De gemeente van Christus is geen club. Altijd blijft de kring open.

domie Tjalling

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.