Onder de toren 13

Op 1 november was het Allerheiligen. Voor het avondgebed die dag in Oosterwijtwerd was als thema ‘heiligen’ gekozen. Voor de serie films dit najaar in de Vredekerk, is als thema ‘heiligen’ gekozen. En de ‘Kerk & film’ dienst op 8 november ging over de heilige Hildegard von Bingen.

Wat hebben wij protestanten opeens met het katholieke heiligendom? Nou, niet dat ik in een gebed om de voorspraak van een heilige zal vragen. En ik zal ook geen kaarsje aansteken voor een heilige. In de protestantse kerk noemen we eigenlijk iedereen een heilige, geheiligd in Christus.

Maar toch is het zo dat er ook in onze kerk speciale aandacht is voor mensen die iets bijzonders hebben gedaan. Het gaat te ver om hen heiligen te noemen, vaak weet je ook wel iets over hun minder mooie kanten. Maar ze zijn wel lichtende voorbeelden. Ik noem er een aantal, zonder er bij te vermelden waarom zij bijzonder zijn; dat is namelijk bij iedereen zo wel duidelijk: Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Nelson Mandela, Hildegard von Bingen.

Bij die laatste naam zult u misschien denken: wie is dat nou en wat heeft zij dan wel gedaan? Nou zij heeft visioenen gehad en gesproken en getekend en geschreven en gezongen over ‘Gods overvloeiende liefde’. Velen zien in haar een voorbeeld, mensen binnen en mensen buiten de kerk.

Haar leven is verbeeld in de speelfilm Vision, op vrijdag 13 november om 19:45 te zien in de Vredekerk.

Domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland