Onder de toren 13

Vergeving, het ging er weer over in een dienst een tijdje terug. Een aantal jaar geleden heb ik er een studieverlof aan gewijd en daar wat dingen over opgeschreven. Ik was vooral erg onder de indruk van de boeken van Lytta Basset, die gaan over schuld en vergeving.

Sinds dat studieverlof krijg ik regelmatig uitnodigingen om iets te komen vertellen over het onderwerp vergeving. Maar ik krijg het er steeds moeilijker mee.

Niet omdat het niet mooi is om iets te delen met anderen van wat je hebt overdacht. Maar omdat het zo gemakkelijk gezegd is. Ik kan heel goed uitleggen (denk ik…) wat het betekent als Jezus tegen Petrus zegt: je moet geen zeven keer vergeven, maar zeventig maal zeven keer. Maar uitleggen is één ding, het doen iets heel anders.

Ik heb dan ook diepe bewondering voor mensen die kunnen vergeven wat hen is aangedaan, ook als dat erg heeft ingegrepen in hun leven. Het is een zwaar proces waar zij doorheen zijn gegaan. In hun spoor kan ik alleen maar blijven proberen mijn eigen kleine griefjes tegen anderen, los te laten.

Domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland