Onder de Toren 14

Op vrijdag 31 oktober was de opening van de tentoonstelling Schatten van Maarland. Vier Maarlandse mannen hebben deze tentoonstelling gemaakt: Menno Wieringa, Willem-Jan van Neck, Martin Ettema en Maarten Burggraaff. Het is een bijzondere tentoonstelling geworden waarin van iedere kerk in Maarland gebied, iets te zien is.

Dat gaat van het bekende schilderij van Henk Helmantel van de hoofdingang van de Petrus en Pauluskerk tot de akte van grondverkoop in 1870 door de kerkvoogden van Loppersum aan het provinciebestuur; dit om het huidige Eemskanaal te graven.

Van de prachtige zilveren drinkbeker van de kerk van Leermens tot een ooit afgezaagd stukje rouwbord uit de Mariakerk in ’t Zandt dat jarenlang als kapstok is gebruikt.

Er is een catalogus uitgegeven met mooie foto’s en met van al het tentoongestelde een verhaal of uitleg. Het boekje kost maar drie euro.

Eén verhaal wil ik hier kort vertellen. Er ligt een oud en vergeeld boekje, geschreven door mevrouw Pasma. Haar man was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog predikant van Zeerijp. Hij was zeer fel tegen de bezetters en stak dat niet onder stoelen of banken. In 1942 heeft hij een beroep aangenomen naar de Achterhoek, na verraad is hij daar opgepakt. Vlak voor het einde van de oorlog is hij overleden. Het boekje bevat brieven die hij aan zijn vrouw schreef en ook getuigenissen van medegevangenen: velen was hij tot steun. Het boekje heet: Gij zult mijn getuigen zijn.

Helaas is het te breekbaar om in te zien, maar het verhaal staat kort in de catalogus en is zeer indrukwekkend.

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland