Onder de toren 2

Nu wonen wij onder die andere toren, in Zeerijp. De dozen zijn uitgepakt, de lampen hangen nog niet allemaal. Maar het huis voelt al wel als een thuis. We zijn van plan om na Pasen jullie allemaal eens uit te nodigen om te komen bekijken hoe mooi de inspanningen van de kerkrentmeesters hebben uitgewerkt.

De komende maanden zal ik regelmatig een dag weg zijn. Voor de nascholing van predikanten ga ik – samen met Tineke Buitenhuis een cursus volgen over begeleiding van meditatie. In het verleden heb ik zo af en toe al eens in een gespreksgroep een meditatie gedaan om zo een Bijbelgedeelte te overdenken: de lectio divina. Het steeds opnieuw herhalen van het Jezusgebed heb ik samen met een aantal jongeren meegemaakt bij de kluizenaar van Warfhuizen: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over ons. De kluizenaar zong dat minutenlang in het Grieks. Beide vormen zijn oude christelijke manieren van mediteren. Zo zijn er nog veel andere vormen.

Na de cursus hoop ik beter in staat te zijn om op een goede manier een meditatieoefening te begeleiden. Het lijkt mij dan ook interessant om met een groep een aantal keer bij elkaar te komen om ons te oefenen in mediteren. Je/ u hoort er nog over!

Domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland