Onder de toren 23 mei 2020

Ik herinner mij nog de foto in de krant van vijf of tien jaar geleden: een vrouw met een T-shirt waar­op de tekst ‘free hugs’, gratis omhelzingen. Het arti­kel gaat over de positieve effecten van aanrakingen. Negatieve effecten kunnen aanrakingen ook heb­ben, maar dan als ze ongewenst zijn; of als er een destructief machtsverschil in schuilt. Maar dit arti­kel ging over de vele positieve effecten van aanra­kingen. Je hoeft er de bijbel maar op na te slaan en te lezen in bijvoorbeeld het Marcus evangelie (5: 21 – 34) over hoe graag mensen Jezus wilden aan­raken.

Maar goed deze vrouw in het T-shirt ‘free hugs’ bood aan om gratis mensen aan te raken, als een uitnodiging aan de wereld om nader tot elkaar te komen. In onze tijd zou zij waarschijnlijk worden opgepakt en afgevoerd als kille verleider of ge­stoorde corona bondgenoot. Of zou men haar juist laten staan als profeet, die iedereen er aan herinnert hoe het eigenlijk zou moeten zijn? Als bode die de boodschap uitdraagt dat het nieuwe normaal echt niet normaal is maar een uitzonde­ring?

Jezus zegt na zijn opstanding tegen zijn leerlingen voortdurend (Johannes 20: 19 – 31) ‘Ik wens jullie vrede’. In de vroege middeleeuwen vertaalde zich dat zelfs in een vredeskus tijdens de eucharistie­viering. Dat is een kus op de mond, als teken van vrede. Natuurlijk kan zoiets alleen zijn bedacht door Paulus van Tarsus: ‘Groet elkaar met een hei­lige kus’(o.a. Romeinen 16,16). Zoiets kennen wij niet meer, maar in de Oosters-Orthodoxe kerken wordt nog wel heel wat afgekust.

Wij kennen de vredegroet met de hand: tijdens het avondmaal, voor het delen van brood en wijn. Die groet betekent overigens niet dat je de ander lief en vredig vindt. Maar dat je de ander wilt zien in het licht van de vrede van Christus, in het geloof en de hoop dat de ander jou ook zo wil zien.

Een heilige kus waren we al niet gewend en de vre­degroet met de hand is in deze tijd meestal geen goed idee. Maar je kunt het jezelf wel verbeelden: dat je een hand geeft en de ander vrede wenst en dat je zo verbonden bent. Misschien heb ik teveel fantasie, maar mij lukt dat redelijk. Dus voor jullie allen: de vrede van Christus! En voor wie wil: een ‘free hug’!

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland