Onder de toren 3

Een paar weken geleden hebben we een mailtje uitgestuurd om aan te kondigen dat we stoppen met de bijeenkomsten voor 20 tot 30 jarigen in Oosterwijtwerd. Twee jaar geleden zijn we er mee begonnen. Na een interviewronde met gemeenteleden in deze leeftijd (leuk om te doen trouwens) ontstond het idee om een aantal keer per jaar met en voor deze groep een bijeenkomst te houden. Dit gebeurde steeds in de sfeervolle Mariakerk in Oosterwijtwerd. In de winter was het er vaak zo donker dat je nauwelijks het pad naar de kerk kon vinden. De kachel brandde altijd als we er aankwamen, koffie en thee mochten we gewoon gebruiken. En ook alle kaarsen, langs de wand en in de kroonluchters, mochten we aansteken. Dat is de gastvrijheid van de Mariakerk in Oosterwijtwerd!!

Elke bijeenkomst hadden we een ander thema. Steeds begonnen we met een paar tweegesprekjes, om het onderwerp in te leiden en kennis te maken. Daarna zaten we op kussens in een kring op de meestal koude vloer. In een gesprek werd het onderwerp verder uitgediept. We besloten elke bijeenkomst met het aansteken van een kaars. In de stilte daarna kon iedere die wilde, ook een kaarsje aansteken. We zongen nog een lied en dan was het afgelopen, steeds na ongeveer een uur.

Ik heb genoten van het organiseren van deze bijeenkomsten, samen met Hanneke en soms één van de deelnemers. Maar we merkten dat de groep die erg betrokken was geraakt, ook op andere manieren wel betrokken is bij de kerk. Terwijl de bedoeling van de bijeenkomsten juist was om iets te bieden aan hen die niet op een andere manier betrokken waren.

Dus is het tijd voor iets anders. Als we weten wat dat gaat worden, hoor je / hoort u er ongetwijfeld over.

Domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland