Onder de toren 4

Vanuit de groep Kerk en Aardbeving – waarin ook onze gemeente meedoet  hadden we een gesprek met de Groninger Bodem Beweging. Een aantal bestuursleden vertelde over hun motivatie om zich in te zetten voor de GBB. Hoe geraakt ze zijn door het onrecht dat vele Groningers wordt aangedaan, die niet gehoord worden in hun worsteling met de gevolgen van de aardbevingen. Dat maakte indruk! En het gaf herkenning.

Natuurlijk en gelukkig zijn er mensen die tevreden zijn met hoe hun huis wordt opgeknapt. Er zijn mensen die goede ervaringen hebben met de gesprekken met instanties. Maar er zijn helaas binnen de GBB velen bekend die niet gehoord worden, die vastlopen in de procedures. Vanuit het GBB pleit men voor solidariteit met hen. Mooie woorden die ook in een kerkelijke setting betekenis hebben: solidariteit en strijd tegen onrecht.

Die solidariteit moet ook gelden voor hen die in een huis wonen, dat in slechte staat verkeert. Het praatje is al snel dat je dan maar beter je huis had moeten onderhouden; dat je nu niet kunt verwachten dat je geholpen wordt. Maar ook wie in een slecht onderhouden huis woont, heeft niet gevraagd om aardbevingen. Het is iets dat ons allen treft, weliswaar in verschillende mate. Maar het is goed om solidair te zijn met elkaar en mee te strijden tegen onrecht. Daarom word ik lid van de Groninger Bodem Beweging. Wie volgt?

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland