Onder de toren 5-2018

Waar ik treurig van word, dat is een groep christenen onder leiding van dominee Henk Poot. Zij zien in president Donald Trump degene die het eind der tijden dichterbij brengt. Nu denk ik dat ook wel eens als ik berichten over Donald Trump lees: het eind der tijden is nabij! Ik bedoel dat dan overdrachtelijk en niet bepaald positief. Maar dominee Poot en consorten bedoelen dit positief en letterlijk. Zij geloven dat de ontwikkelingen in Israël-Palestina tekenen zijn van de op handen zijnde wederkomst van Christus. Ik vind dat erg knap van hen, want zelfs Jezus was niet op de hoogte van dag en moment (Matteus 24: 36). De verhuizing van de ambassade van de VS naar Jeruzalem, het oplaaiende geweld in Gaza – het is allemaal voorzegd in de Bijbel, zo zegt dominee Poot en met hem miljoenen Trump aanhangers. Het brengt ons dichter bij ‘de grote finale’. Persoonlijk kijk ik graag naar grote finales, zeker als het om voetbal gaat en als er goed wordt gespeeld. Maar finales die vooraf worden gegaan door excessief geweld, daarvoor zet ik mijn tv liever uit.

Als je denkt en predikt dat het Gods wil is, dat mensen de dood vinden in de aanloop naar de grote finale ben je volgens mij ver verwijderd van de God van Jezus.

Ik ben bang dat je dan beland bent in een heidendom waar de mens zelf op de troon van God is gaan zitten.

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland