Onder de Toren 5

Deze week ben ik geschrokken van de interviews op televisie met een aantal Joodse Nederlanders. Ze gaven aan dat ze zich niet meer veilig voelen in Nederland. Dat je als Jood op straat zomaar kan worden uitgescholden. Dat er een steeds grotere beveiliging nodig is van Joodse scholen en synagogen. Het gevoel van onveiligheid is groter geworden na de recente aanslagen van radicalen in Frankrijk en in Denemarken. Maar de dreiging neemt ook toe zodra Israël acties onderneemt tegen de Palestijnen. Alsof onze Joodse Nederlanders verantwoordelijk zouden zijn voor de politiek van Israël.

Wat zij vertelden zie ik als een dringend appel op onze regering en onze hele samenleving. We kunnen het niet toelaten dat een groep zich niet meer veilig voelt in ons land. We mogen het niet accepteren dat de dreiging zo groot wordt, dat mensen erover denken om maar naar een ander land te verhuizen. Ook de premier van Israël die Joden oproept om naar dat land te verhuizen, doet het geheel geen goed. Zo werkt hij de verdeeldheid juist in de hand. Dat lijkt mij geen goede weg.

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland