Onder de toren 6

Naamloos2In de laatste week van juni stond er in Middelstum, bij borg Ewsum, een bouwwerk van aardappelkisten met een mooi gekleurd zeil er overheen. Deze tent is neergezet door de Stichting Groningen-Noord (www.groningennoord.nl). De stichting is een initiatief van een aantal Groningers, die zich zorgen maken over het negatieve nieuws over Groningen sinds de aardbevingen. Ze willen juist de kansen en de schoonheid van Groningen belichten. Daarvoor organiseren ze zogenaamde dorpspleinontmoetingen, de eerste daarvan was in Middelstum. Mensen krijgen hier de gelegenheid om hun ideeën voor Noord-Groningen in te brengen, ook de Stichting legt de bewoners een aantal van haar ideeën voor. Verder kunnen mensen klachten deponeren over (de afwikkeling van de schade van de) aardbevingen; er was een gesprek met de voorzitter van de Dialoogtafel, Jacques Wallage, in de tent. Basisscholen worden uitgenodigd voor een les in de tent. En de kerken krijgen de mogelijkheid een kerkdienst te houden in of bij de tent.

NaamloosEn zo stond ik namens de kerken die laatste zondag van juni ’s middags op een houten podium, gelukkig geflankeerd door een fantastische zangeres en een vrolijke organist. Een klein groepje mensen zat in de tent. We luisterden naar Tineke, die begeleid door Harm zong: Wees voor mij een beschuttende rots. Het ging over de grote woorden uit Psalm 46: God is voor ons een veilige schuilplaats; daarom vrezen we niet, al wankelt de aarde. Een Kyrie klonk voor Groningers die lijden onder de dreiging en de gevolgen van de bevingen.

Maar we luisterden ook naar Mien Hogelaandvan Ede Staal en het prachtige gedicht van Hans Werkman, Groninger Hogeland: een droom over een nieuwe aarde waarop de dichter zich hetzelfde Hogeland droomt als waar hij woont. Daaraan gekoppeld de gedachte, dat God mensen nodig heeft om naar die droom toe te leven: Zonder hun geloof had God het nooit gered.

Het was een klein moment van geloof, hoop en troost in de tent in Middelstum. Maar ik vond het een mooi moment.

De dorpspleinontmoeting van de Stichting Groningen-Noord zal ook Loppersum aandoen, waarschijnlijk eind september.

domie Tjalling

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland