Onder de Toren 7

Een van onze vele contacten met andere kerken, is die met de Rooms Katholieke Parochie. Afgelopen zondag (22 maart) zijn de voorzitter en de scriba van onze kerkenraad naar een katholieke dienst in de Jacobus de Meerdere kerk in Uithuizen geweest. Een feestelijke dienst waarin de vijf parochies uit de omgeving werden samengevoegd tot één: de Liudgerparochie.

Samenwerken doen wij zo nu en dan op het gebied van het jeugdwerk. Zo hebben we samen een aantal keer een Jacobuswandeling georganiseerd, van Uithuizen naar Zeerijp. En vorige week zondag was er een gezamenlijke avond voor jongeren van ongeveer 14 tot 18 jaar over verslaving. Met z’n twintigen zaten we in een indrukwekkende kamer van de voormalige pastorie in Uithuizen, een kamer die ongeveer net zo hoog is al lang en breed. Daar kregen we uitleg van iemand van de GGD over verslaving. We mochten allemaal een vraag opschrijven van iets dat wij wilden weten over het onderwerp. Die vragen gingen in een doos, en één voor één werden ze er uit gehaald. Aan de hand van onze vragen begon de voorlichter te vertellen, onderbroken door nog eens vele vragen.

Wat mij het meest bijblijft, is dat iemand die ooit verslaafd was altijd verslaafd blijft. Niet dat hij altijd gebruiker blijft, maar hij zal steeds moeten oppassen om niet terug te vallen in de verslaving.

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland