Onder de toren 5

IMG_20140615_092907Zondag 15 juni vierden we de overstap van tien kinderen van groep 8 naar de middelbare school. Allemaal kinderen van 11, 12 of 13 jaar. Ze namen afscheid van de kinderdienst en werden welkom geheten door de leiding van de Tienerdienst.

 

IMG_20140615_095458Bij hun overstap kregen ze een mooi boek en een zegen mee. Ook hadden de ouders, elk voor zijn / haar eigen zoon of dochter, een brief geschreven. Een persoonlijke brief over de vraag: wat betekent geloven voor mij, in mijn eigen leven en wat zou het misschien voor jou kunnen betekenen?

IMG_20140615_102733De ouders stonden voorin de kerk in een halve cirkel met voor zich hun kind, en overhandigden zo de brief. Ik vond het ontroerend om mee te maken: de brief, de zegen, het lied Behoed en bewaar jij ons lieve God.

 

 

IMG_20140615_102326De dienst stond een beetje in de lijn van het Joodse Bar / Bat mitswa: de volwassenwording van kinderen in het Joodse geloof. Kinderen krijgen dan een stukje uit de Tenach te lezen in de synagoge. Zo hebben gisteren al de kinderen die afscheid namen ook een klein deel van de dienst verzorgd: een Bijbellezing, een gebed, het aansteken van de kaars, het gesprek met de ouderling, een gedicht.

 

IMG_20140615_102248Bij het welkom door de Tienerdienst bleek dat er twee tieners in de kerk zaten die geslaagd waren voor hun eindexamen: zij kregen een spontaan applaus.

 Maar er zijn veel meer geslaagden: allemaal hartelijk gefeliciteerd!!

Ik weet dat er ook een paar van jullie nog aan het blokken zijn voor een herkansing: veel succes daarbij!!

En als je gezakt bent, dan wens ik je ondanks dat toch een goede zomer tijd toe. En nieuwe, misschien wel andere kansen voor volgend jaar!

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland