Onder de Toren 8-2018

Het Platform voor levensvragen organiseerde twee avonden over dementie. De eerste avond heb ik gemist vanwege de verjaardag van mijn jongste dochter. Maar ik hoorde dat er veel mensen naar de koffiezaal van de Vredekerk zijn gekomen om te luisteren naar wat dokter Petra van Lune en professor Riet Bons-Storm over dementie te vertellen hebben.

De tweede avond begon zonder welkom: de zaallichten gingen uit en op het podium verschenen vijf spelers van toneelgroep Sappho uit Loppersum. Ik heb echt genoten van hun spel! Tijd in de war heet het stuk. Steeds opnieuw wisselden de spelers van rol: dan weer eens was de één een dementerende oudere, dan weer de ander; ook de rollen van kind en van verpleger wisselden. Je kon het zien aan de jassen, die de spelers droegen. Er was ook een gemaskerde speler, die als verteller optrad maar ook commentaar gaf en vragen stelde. In een soort intermezzo vertelden alle spelers, voorop het podium op barkrukken gezeten, elkaar moppen over dementie. Die moppen waren niet alleen zomaar grappig en ontspannend. Doordat ze binnen het verhaal van dementie werden verteld, kregen ze ook iets bitters.

Het toneelspel was een uitnodigende aanzet om met elkaar in gesprek te gaan over dementie. Het werden goede gesprekken in kleine groepen over een ernstige, ongeneeslijke ziekte.

Oh ja, voor wie dat nog niet weet: in het Platform voor Levensvragen werken de Zorgcoöperatie Loppersum, de huisartsenpraktijk Van Lune en onze beide wijken samen. In voorgaande jaren zijn er al avonden georganiseerd over ‘levenseinde’ en ‘het drukke moderne leven & sociale media’.

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland