Onder de Toren 9

Het is al weer lang geleden dat het Goede Vrijdag was. Maar op mijn bureau ligt nog steeds een print van een ‘Nieuwsbreak’ van de Volkskrant (3 april) op internet, met een interview van Vincent Icke: Elke religie is gefascineerd door marteling. Vincent Icke is hoogleraar sterrenkunde en atheïst, hij deed zijn uitspraak naar aanleiding van Goede Vrijdag. Ook wordt er in de ‘Nieuwsbreak’ een verband gelegd met de uitzending van The Passion, waarbij immers een groot kruis door de straten van de stad (dit jaar Enschede) wordt gedragen. Icke zegt: “Wat mij opvalt aan bijvoorbeeld Goede Vrijdag en aan iedere andere vorm van religie is de bijna ziekelijke fascinatie met martelingen…. die fascinatie grijpt mij aan. En wat ik bedroevend vind, is dat geen enkel geloof afstand neemt van die martelingen.”

Vincent Icke, mocht je dit ooit lezen: Hierbij neem ik uit naam van mijn geloof afstand van iedere marteling!

Dat is er uit, maar wat er nog meer uit moet is mijn ergernis om de arrogantie om je als hoogleraar sterrenkunde zo ongenuanceerd uit te laten over “iedere vorm van religie”. Ik ga toch ook niet iets heel stellig beweren over de sterren, daar heb ik geen verstand van.

Voor wat betreft het christelijk geloof zou ik zeggen dat juist het kruis symbool staat voor het geloof dat mensen elkaar niet moeten martelen. Het staat symbool voor solidariteit met ieder die op deze wereld gemarteld wordt.

Gelukkig zegt Vincent Icke verderop in de ‘Nieuwsbreak’ dat hij wel een honderd procent tolerante atheïst is. Zo zo, Vincent, dat is echt een pak van mijn hart dat jij zo ruimdenkend bent!

Domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland