Onder de toren 9-2018

Een tijdje geleden organiseerde een uitvaartondernemer uit de buurt een avond in het dorpshuis van Zeerijp. Haar bedoeling was om mensen te stimuleren na te denken over hun eigen uitvaart: hoe wil ik dat er afscheid van mij genomen wordt? Hoeveel kost een gemiddelde uitvaart en ben ik daarvoor voldoende verzekerd? Neem ik de tijd om met mensen die mij lief zijn, te praten over mijn en hun uitvaart? Interessant was dat zij ook allemaal mensen had uitgenodigd die via hun bedrijf vaak bij uitvaarten betrokken zijn. Zo was Nancy Koning aanwezig, om iets te vertellen over haar persoonlijke manier om bloemstukken te maken. Peter Beereboom vertelde iets over geluid en beeld, en hoe mensen het waarderen als alles vlekkeloos verloopt. Er was iemand die mensen adviseert in hun financiën. Een eigenaar van een schip was aanwezig, hij vaart uit met  familie en vrienden van overledenen om de as op zee te verstrooien. Alie Leeuwis van het Dorpshuis liet haar prachtige geweefde doeken zien; je hoeft niet in een kist begraven te worden, het kan ook in een doek. Ik zat ertussen als domie van een van de kerken in de omgeving. In die rol kon ik vertellen dat ik vind dat mensen altijd zelf hun uitvaart vormgeven, ook als die kerkelijk is. Het gaat niet om de kerk of de domie, het gaat om degene die is overleden en zijn / haar familie. Ook als ik geen gebed uitspreek, omdat dat niet past bij de familie en de overledene ….God is er toch wel bij, geloof ik. Ik heb ook verteld dat mensen mij wel eens bij zich roepen, om te praten over hun uitvaart. Soms zijn dat mensen die ziek zijn, maar niet altijd. Het kan goede gesprekken geven, als je je wensen over je eigen uitvaart gaat vastleggen: welke muziek wordt er gedraaid of welke liederen vind je mooi om te zingen, welke (Bijbel)teksten wil je laten lezen, waar wil je graag dat het afscheid plaatsvindt? Het zijn gesprekken waardoor mijn gesprekspartner(s) geraakt worden, maar ik ook: bijzondere momenten om samen te delen.

Als u / je denkt: daar zou ik het ook wel een keer over willen hebben, spreek mij er gerust een keer over aan.

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland