Onder de toren april 2020

Mijn laatste maanden in Maarland had ik mij an­ders voorgesteld. Het programma zag er vol uit, maar op een andere manier druk dan nu. De laatste Stille Week hier – van mij dan – moet als ik dit schrijf, nog beginnen. De diensten zullen plaatsvin­den met maar een klein groepje mensen, zonder samenkomst van de gemeente. Elke dienst zonder gemeente, mis ik jullie; tegelijk zijn jullie er wel bij, in de ouderling van dienst en het besef dat velen meeluisteren. De verbondenheid blijft.
Er stond nog een kennismaking met het christelijk geloof, Een Bijbels ABC, op het programma. Het had mij leuk geleken om daarmee te “adverteren” in de regionale en plaatselijke kranten en sites. Maar nu hou ik het maar klein.
Verder stond het Zandster Festival gepland, een za­terdagmiddag en –avond met muziek en kraam­pjes. Dit werd georganiseerd door een aantal plaat­selijke organisaties in ’t Zandt samen met de ker­ken, om de inwoners wat vrolijkheid te geven in de tijden van versterking.
En ik weet niet of het er nog van komt om met de kinderen van kindercatechese patat te eten en film te kijken. De bestelling voor de Riepster Friet lag al bij het Dorpshuis, en ik was bezig een goede film uit te zoeken.
Ook weet ik niet of de jaarlijkse bbq van de ge­spreksgroep achttienplus met gasten, nog door kan gaan. Misschien in juni. Eerder samenkomen gaat niet meer lukken.
Met de Groep voor Ontmoeting en Gesprek zijn we naar het Boeddhistische klooster geweest. In mei staat er een bezoekje aan de kluizenaar van Warf­huizen op het programma. Natuurlijk ook onzeker of dat doorgaat.
De Veertigdagengroep over het boek van Thomas Halik is online gegaan. Via de mail delen de deelne­mers hun gedachten. Het is een bijzondere verbon­denheid geworden, zonder dat we elkaar wekelijks zien.
Ook de Gespreksgroep Wiemersheerd kan voorlo­pig niet doorgaan. We waren met elkaar de verhaal over Jacob aan het lezen en vielen daarbij van de éne verbazing in de andere. Levendige gesprekken hadden we over de tijd waarin wij nu lezen, de tijd waarin we zijn opgegroeid en de Bijbelse tijden.

En graag had ik velen van u / jullie willen opzoe­ken. In Wiemersheerd en op andere plaatsen was ik daarmee al begonnen, tot het opeens niet meer kon.
Hoe het zal gaan met mijn afscheid, we zien het wel. In ieder geval allemaal de hartelijke groeten vanonder de toren in Zeerijp.

Verbonden in de liefde van Christus,
domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland