Onder de toren op dinsdag 2 juni: mensen

Ik heb het al wel vaker gezegd, ook ooit eens op een bruiloft tussen een Fries en een Groninger (dat wordt echt niets tussen jullie!): mijn moeder zei altijd ‘die Groningers, dat is zo stug volk’. Daarbij trok zij een gezicht dat iemand trekt die niet van spruitjes houdt. Mijn moeder is Friezin. Ter verdediging van haar: sinds wij hier wonen, heeft zij nooit meer iets lelijks gezegd over Groningers; en zelfs geeft zij voortdurend hoog op over het mooie weidse land.

Maar Groningers stug? Nooit iets van gemerkt. Nooit heb ik meegemaakt dat ik bij iemand op bezoek kwam en dat diegene stug niets wilde zeggen. Integendeel: Groningers praten je (soms) de oren van de kop. Zeker van veel Groningse mannen viel mij op hoeveel die te praten hebben.

Ik hou van de Groningse mentaliteit: geen kapsones, elkaar groeten op straat en gewoon door de achterdeur naar binnen lopen. Dat laatste, daar heb ik wel even aan moeten wennen. In het begin sprak ik wel eens de angst uit dat ik dan iemand in zijn onderbroek tegen het lijf zou lopen, of dat ik iemand zou betrappen met buurvrouw. Maar niemand nam dat serieus. Bovendien merkte ik dat het vaak niet opschoot om door de voordeur te komen: er staat soms een plant voor en meestal is men minutenlang bezig om een sleutel te zoeken, als om duidelijk te maken dat die voordeur echt niet bedoeld is om naar binnen te komen.

Als ik dan eenmaal binnen was, voelde ik mij welkom. Niet altijd ging het (meteen) over geloven of over andere dingen die je van binnen raken. Maar vaak kwamen er wel momenten dat ik met mensen iets kon delen van wat hen ter harte ging en wat mij van de weeromstuit dan ook weer raakte. Het moeilijkste vond ik nog om steeds met niets aan te komen – ja, een bijbeltje in een armoedig tasje, vaak kwam die bijbel daar niet eens uit – maar alleen maar te luisteren en de ander aan te kijken en te vragen wat mij inviel.

Waarschijnlijk heb ik geboft dat ik in Maarland terecht ben gekomen. In de advertentie stond iets over ruimte, en dat dat niet alleen ging over het lege landschap. Als ik dertig jaar eerder naar Loppersum was verhuisd was ik waarschijnlijk in het staartje terecht gekomen van die verschrikkelijke verzuiling die in veel Groningse dorpen zo hard toe heeft geslagen. Niet alleen de levensbeschouwelijke groepsvorming en het gooien van stenen naar kinderen van de andere school, maar ook de tegenstelling tussen rijke boer en arme landarbeider. Dat is mij allemaal bespaard gebleven. Ik trof een hartelijke gemeenschap, waar veel mogelijk is. Niet onkritisch, wel zelfbewust.

Ik hoop nog wel zo af en toe in die ruimte terug te mogen komen.

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland