Onder de toren op dinsdag 26 mei: Geloofs(on)zekerheid

Dit gedicht kreeg ik van Tineke Stuurwold. Het is geschreven door Jan Willem Schulte Nordholt, een Nederlandse dichter die ook hoogleraar in de geschiedenis en cultuur van Noord-Amerika was. In 1995 is hij overleden. Er zijn veel liederen van hem in het nieuwe Liedboek opgenomen. 

Mystiek

Als grondwater bij zware regenval
die langzaam door de vette kluiten zijgt,
diep in de zwarte aarde daalt en stijgt
tot water water wild omhelzen zal

zo groeit er in de donkre ondergrond
van mijn bestaan de zekerheid van God,
die in mij neerdaalt, in mij opstijgt, tot
wij in elkander opgaan, mond aan mond.

Het gedicht begint met de beeldspraak van het water in de vette kluiten. Als Groningers kunnen we ons wel iets voorstellen bij vette kluiten. Maar dat water van de zware regenval, dat blijft op het moment helaas uit. Ik heb begrepen dat in de vette kluiten van het Groninger land bij droogte het water omhoogstijgt om de gewassen te voeden. Het regenwater daalt, maar het grondwater stijgt. Het komt elkaar ergens in de kluiten tegen, dat zorgt – in dichterlijke taal –  voor een wilde wateromhelzing.

Met dit water van boven en het grondwater vergelijkt de dichter zijn eigen zielenleven. In de donkere ondergrond van zijn bestaan groeit de zekerheid van God. God die neerdaalt, daarmee denk je gelijk aan Pinksteren. God die in mij opstijgt, daarmee bedoelt de dichter misschien zijn eigen geloof – het vertrouwen dat hij koestert. Dat in elkaar opgaan van geloofsvertrouwen en God die neerdaalt, beschrijft de dichter als ‘in elkander opgaan, mond aan mond’. Die woorden doen denken aan erotiek. Het is taal die mystici graag gebruiken om hun relatie met God te beschrijven. Het gedicht heet dan ook mystiek.

Maar met geloof is het net als met erotiek: het is een ontmoeting, je hebt het nooit als zekerheid in handen. Het is altijd wachten op de ander.

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland