Onder de toren op donderdag 16 april: nepnieuws

In tijden van grote onzekerheid grijpen sommige mensen wanhopig naar complottheorieën voor een houvast. Je gelooft het of niet, maar alweer wordt de Hongaarse filantroop George Soros aangewezen als het brein achter het Coronavirus. Hij krijgt van meer dingen de schuld, onder andere hem toegeschoven door de grote leider van het Hongaarse volk – hoe heet ie ook al weer. Omdat Soros Joods is, hangt er meteen een smerig antisemitisch luchtje rond dit nepnieuws.

Een groep andere mensen denkt de mensheid van het Coronavirus te verlossen door zendmasten in de brand te steken. Ze zien het 5G netwerk als oorzaak of verspreider van het virus. Nou kun je denken, ach zendmasten…..dat is toch een hele verbetering met onze duistere middeleeuwen. Toen staken we vrouwen in de brand (en deden nog vele andere onaangename dingen met hen), in de overtuiging dat ze heksen waren. De mensheid gaat er echt op vooruit! Maar vergis je niet: zendmasten zijn in onze tijd van levensbelang voor hulpdiensten; alleen al om 112 te kunnen bellen zijn ze nodig.

Mensen zoeken houvast in de onzekerheid in de vreemdste dingen.

Na de dood van Jezus, zijn ook de hogepriesters en de Farizeeën daar bang voor. Samen gaan ze naar Pilates. Ze zeggen: die bedrieger heeft gezegd (ze bedoelen Jezus): na drie dagen zal ik uit de dood opstaan. Regel alstublieft voor drie dagen wat bewaking bij zijn graf. Anders halen zijn leerlingen hem heimelijk weg en zullen ze tegen het volk zeggen dat hij is opgestaan uit de dood. Die laatste leugen (wat de leerlingen zullen zeggen) is volgens ons nog erger dan de eerste (wat Jezus heeft gezegd). Ze bedoelen: de leerlingen van Jezus zullen nepnieuws verspreiden, om zo houvast te krijgen in hun onzekerheid.

Als Jezus dan toch is opgestaan uit de dood, laten de hogepriesters het bericht verspreiden dat de leerlingen het lichaam van Jezus heimelijk hebben weggehaald. Ze betalen de bewakers zwijggeld.

Wat is nu het nepnieuws?

Het aanwijzen van een zondebok is een eeuwenoud menselijk mechanisme, dat alleen maar onheil heeft gebracht. Het vernielen van zendmasten brengt direct onheil voor wie hulp nodig heeft. Het geloof in de opstanding van Jezus heeft al bijna tweeduizend jaar hoop gebracht aan mensen die hopeloos zijn.

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland